Kaval – Çalgı Aletleri

İlk oynatıcı çalışmazsa altındaki oynatıcıyı deneyebilirsiniz.

KAVAL

  • Özellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir çalgıdır.
  • Genellikle erik ağacından yapılmaktadır.
  • Değişik yörelerde Guval, Kuval adlarıyla da bilinmektedir.
  • Dilli Kaval ve Dilsiz Kaval olmak üzere başlıca iki türü vardır.